Wykonanie robót remontowych w budynku OSP Szczawnica