Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni żwirowej ulicy na Opołtę w Jaworkach przed realizacją - 2012

GALERIA