Zabezpieczenie korpusu ulicy Sielskiej w Szlachtowej przed realizacją 2012

GALERIA