Odbudowa uszkodzonej nawierzchni drogi - ulica Zawodzie na odcinku 0+085 do 0+167 w Szczawnicy-przed

GALERIA