ul. Zielona przed rehabilitacją sieci wodociągowej - 2010

GALERIA