Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego-wręczenie nagrody Województwa Małopolskiego im.Wł.Orkana

GALERIA