Budowa kanalizacji burzowej oraz nawierzchni ulicy Widok boczna przed realizacją

GALERIA