Odbudowa uszk. korpusu drogi na Stare w Jaworkach, wraz z odtworzeniem naw. na dł. 150 MB. - przed

GALERIA