Odbudowa zapadniętej kanalizacji deszczowej wraz ze studnią i osadnikami pod dolną stacją PKL - po

GALERIA