ul. Staszowa boczna przed realizacją sieci wodociągowej - 2010

GALERIA