ul. Zielona po realizacji sieci wodociągowej - 2010

GALERIA