ul. Kwiatowa po realizacji sieci wodociągowej - 2010

GALERIA