Ochrona przeciwpowodziowa Miasta Szczawnica, modernizacja zabudowy potoku Grajcarek-w trakcie

GALERIA