Przejdź do stopki

Jarmuta

Treść

 

 
Klub Sportowy JARMUTA rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2001 roku.
Klub realizuje swoje podstawowe zadania we współdziałaniu z innymi klubami sportowymi oraz władzami samorządowymi.
Głównymi celami stowarzyszenia, prowadzącego działalność związaną ze sportem, jest: promowanie zdrowego stylu życia, rekrutacja jak największej liczby młodzieży do zajęć sportowych, udział w rozgrywkach pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej, organizowanie i uczestniczenie w zajęciach i imprezach sportowych oraz kulturalnych. 
Ponadto klub prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta jak również organizuje imprezy sportowe i festyny dla mieszkańców i gości Szczawnicy.
 
Prezesem Klubu jest Ireneusz Hamerski
 
Klub Sportowy „Jarmuta”
ul. Szalaya 54
34-460 Szczawnica