Przejdź do stopki

NR 182 Listopad 2007

Treść 

W numerze 182:

- „Dwa Wesela” - Tak nazywał się projekt Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy realizowany w dniach 17-18 października br. przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tegorocznego Programu Operacyjnego „Wyspiański”. Projekt przewidywał dwudniowy program spotkań, mających na celu przybliżenie młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich dramaturgii Stanisława Wyspiańskiego na podstawie jego sztuki „Wesele”. Zamierzeniem organizatorów było także większe spopularyzowanie dramatu jako rodzaju literackiego oraz rozbudzenie wrażliwości teatralnej wśród młodzieży.


- Alina Lelito, Moim hobby jest życie (Rozmowa z Emilią Krakowską, znaną aktorką filmową i teatralną, biorącą udział w projekcie „Dwa Wesela”)
Szczawnica wywołuje we mnie serdeczne wspomnienie, które się we mnie odradza za każdym razem, gdy tutaj jestem.


- Jolanta Jarocka – Bieniek, O pieśni, która została Hymnem. Podwójny jubileusz – cd.
Śpiewając dzisiaj Mazurka Dąbrowskiego z należną mu czcią, pamiętajmy że ta pieśń – symbol, odegrała ogromną rolę w historii naszego Narodu i naszego Państwa.

- Stanisław Zachwieja, Miejska uroczystość Dnia Edukacji Narodowej
Szczawnickie szkoły plasują się wysoko w rankingu szkół województwa małopolskiego. Uczniowie biorą udział w wielu olimpiadach tematycznych, zajmując nierzadko czołowe miejsca. Tak się składa, że w ostatnich latach, każdego roku uczniowie z gimnazjum zasiadali w poselskich ławach z okazji Dnia Dziecka. To duże wyróżnienie dla szkoły i miasta.

- Ludwik Frey, Astry – gwiazdy na ziemi
Listopad. Krótkie dni, długie wieczory. Częste słoty. Miesiąc rozpoczęty pełnym powagi dniem Wszystkich Świętych i następującym po nim Dniem Zadusznym, nastraja raczej melancholijnie, skłania do zadumy. Kolor, jaki przystoi temu okresowi, to kolor fioletowy. Pogawędźmy zatem o kwiatach o takiej właśnie często barwie, czyli o astrach, utożsamianych z jesienią.

- Janusz Tybur, Pienińskie panoramy
Góry należą do tych absolutnych miłości, co do których nie zadaje się pytań "dlaczego?" czy "po co?". Tym, którzy je kochają wystarczy po prostu, że są.

- Debiut w „Grajcarku – Wojciech Żarski
/…/zbyt zimno jeszcze
dla serca
dla wiersza
i deszcz za oknem


- Biuletyn Informacyjny, wiadomości parafialne, szkolne, Związku Podhalan …


Zapraszamy do zapoznania się z zawartością całego nr 182!