Przejdź do stopki

NR 183 Grudzień 2007

Treść


W nr 183:

- J. Jarocka – Bieniek, W Roku Jubileuszu urodzin Krakowa

Metryka Krakowa, jak wspomniałam, jest o kilkaset lat starsza od aktu jego lokacji. Kopiec Krakusa datowany przez naukowców na VIII wiek, a mityczny Krak został ojcem nazwy grodu, która to nazwa pojawiła się po raz pierwszy w pismach żydowskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba, podróżującego po środkowej Europie w poł. X wieku.

 

- A. Lelito, Nie mamy nic do ukrycia (rozmowa z Krzysztofem Mańkowskim, prezesem spółki Thermaleo)

Słowem honoru potwierdzam, że 100% odzyskanego majątku po Adamie Stadnickim należy do spadkobierców, czyli do Rodziny. Ten majątek jest reprezentowany przez firmę THERMALEO, której jestem prezesem.

 

 - S. Hendel, Na scęście, na zdrowie, na to Boze Narodzenie

Zwyczaje, wiążące się z wierzeniami ludu odnoszącymi się do  świąt Bożego Narodzenia praktycznie rozpoczynają się na kilka tygodni przed świętami, bo prawie z początkiem adwentu, którego nadejście zapowiadają listopadowi święci.

 

 - L. Frey, Imiona roślin

Nazwy nadawane roślinom, bo na nich skupimy się przede wszystkim, były początkowo nazwami ludowymi. Urabiano je zwykle na podstawie łatwych do zaobserwowania cech zewnętrznych, jak wielkość, kształt, barwa, czy też w oparciu o walory użytkowe roślin. Jednakże trudno było niekiedy zorientować się o jakiej roślinie mowa, ponieważ jej nazwa różniła się w zależności od kraju, a nawet w obrębie jednego kraju, gdy występowała w różnych jego częściach.

 

 - S. Zachwieja, Śladami Papieża przez Dunajec

Są też informacje, jakoby kard. Karol Wojtyła miał płynąc łodziami flisackimi przełomem Dunajca.

 

-         Program imprez, Sylwestra,  kina „Pieniny”

-          Listy do redakcji

- Biuletyn Informacyjny, wiadomości parafialne, szkolne, Związku Podhalan …


Zapraszamy do zapoznania się z zawartością całego nr 183!