Przejdź do stopki

NR 184 Styczeń 2008

Treść
W numerze 184:

- J. Jarocka – Bieniek, Sądecka kolęda
Kolędy – znamy je wszyscy. Czekamy na okres Bożego Narodzenia, by móc się ich „naśpiewać” i „nasłuchać”. Nie tylko w kościele czy domu, ale także na opłatkowych spotkaniach, występach regionalnych zespołów, w radio, telewizji czy chociażby z taśm i płyt. Ten entuzjazm dla kolęd trwa u nas przez całe wieki i można żywić nadzieję, że będzie trwał nadal.

- S. Hendel, Tytuły dla zasłużonych
Pieniński Oddział Związku Podhalan w Szczawnicy został założony 13.01.1974r. Jego członkowie podejmują inicjatywę w dziedzinie upowszechnienia kultury regionalnej, działalności patriotycznej, religijnej, edukacyjnej oraz sportowo – rekreacyjnej.Za swą działalność prezesi z członkami Zarządu wnioskują na Zjazdy Podhalan o uhonorowanie swoich członków.

- S. Zachwieja, Powstaje budynek socjalny dla Romów
Romowie przybyli tu w poszukiwaniu pracy i chleba na przełomie XIX i XX wieku. Wielu z nich osiedliło się także w Krośnicy koło Krościenka i Jazowsku. Codziennym ich zajęciem było kowalstwo i prace przy budowie dróg. Najczęściej byli kamieniarzami.

- L. Frey, Botanika
Terminu „botanika” (greckie – „botaniké”) użył po raz pierwszy Dioskorides, urodzony w Anazarba (Azja Mniejsza), lekarz, autor słynnego dzieła „De materia medica”. Zachowało się ono we wspaniale ilustrowanym rękopisie, przechowywanym w wiedeńskiej bibliotece.

- B.A. Symołon, Boże Narodzenie na szkle malowane
Na szklanych obrazach Anny Madei Chrystus rodzi się w górach. Można nawet pokusić się o ukonkretnienie lokalizacji i powiedzieć, że narodził się w Pieninach.

- A. Lelito, Tadeusz Z. Bednarski, Krakowskim szlakiem rodu Bednarskich
Tadeusz Zygmunt Bednarski, Honorowy Obywatel Szczawnicy, godnie uczcił półwiecze swojej pracy autorskiej. Pod koniec 2007 roku ukazała się niecodzienna pozycja zatytułowana „Krakowskim szlakiem rodu Bednarskich”. Jest to najbardziej osobista z wszystkich książek T. Bednarskiego, w której opisuje rodzinne dzieje.

- Biuletyn Informacyjny, wiadomości parafialne, szkolne, Związku Podhalan, wystawy


Zapraszamy do zapoznania się z zawartością całego nr 184!