Przejdź do stopki

NR 190 Lipiec 2008

Treść

W nr 190:

- J. Jarocka – Bieniek, Maciek Dziedzina „zza ławy” – w 50. rocznicę śmierci
Do bardzo znanych (medyków ludowych – dop. red.), którego sława sięgała dziesiątków kilometrów był szczawnicki nastawiacz zwichnięć i składacz kości ludzi i zwierząt – Maciej Dziedzina „zza ławy”.

- A. Lelito, Moja misja się skończyła (Rozmowa z Jerzym Palem, byłym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy)
Moje odejście nie jest związane z ucieczką, ale doszedłem do wniosku, że moja misja w MOKiS skończyła się, wyczerpała, że moje odejście dobrze zrobi kulturze szczawnickiej.

- S. Zachwieja, Przydatny w górach
Fajermani z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlachtowej za uskładane 30 tys. zł zakupili mały samochód strażacki IVECO na cztery napędy przydatny do szybkiego reagowania i poruszania się w niedostępnym dla innych pojazdów terenie górskim.

- L. Frey, Grusza czy wierzba?
Grusza wierzbolistna to dla Szczawnicy cenna i ważna roślina nie tylko dlatego, że jest rzadkim w Polsce drzewem, a do tego pomnikiem przyrody i z tego względu powinno się ją chronić.

- J. Tybur, Zdobywać Koronę
Uczeni „górolodzy” wyliczyli w Polsce 28 wyraźnych pod względem topograficznym i różnorodnych zarazem krain geograficznych.

- Imprezy kulturalne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UMiG

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 190 gazety „Z doliny Grajcarka”!