Przejdź do stopki

NR 202 Lipiec 2009

Treść

 

W NR 202

- J. Jarocka – Bieniek, Opisywanie górala czyli etnograficzne notatki w przewodnikach
Jednak dopiero romantyzm przyniósł świadome rozumienie kultury chłopskiej. Odkrywanie jej przez romantyków szło dwiema drogami. Jedna prowadziła na szczyty kultury narodowej a przedstawicielami byli wykorzystujący w swoich dziełach ludowe tematy – A. Mickiewicz, C.K. Norwid, J. Słowacki, F. Chopin, S. Moniuszko. Drugą drogą szli badający w coraz większym zakresie ten dział kultury narodowej, ludoznawcy – Łukasz Gołębiowski, Zorian Dołęga Chodakowski, Kazimierz Wójcicki, Żegota Pauli. Dzięki nim w dużej mierze nastąpiła nobilitacja folkloru i wartości artystycznej polskiego ludu.

- A.Lelito, Artystycznie utalentowani
/.../uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Perła”. Rozbawili zebranych do łez bardzo oryginalną, śpiewno – taneczną, hip - hopową wersją „Czerwonego Kapturka”. Pięknie przygotowane dekoracje i kostiumy lecz przede wszystkim ogromny wrodzony talent estradowy odtwórców wszystkich bajkowych postaci, z narratorem włącznie, pozwoliły odkryć na nowo znaną wszystkim bajkę.

- L.Frey, Nasza najpiękniejsza – miss Pienin
Piękno lilii wyzwala w ludziach potrzebę utrwalenia jej wizerunku nie tylko na fotografii (a fotografowana jest bardzo chętnie!). Dlatego zapewne stylizowany motyw tej rośliny spotyka się często w zdobnictwie ludowym, zwłaszcza Podhala, w ornamentach rzeźbionych na belkach sufitu, nad drzwiami, na skrzyniach, półkach czy łyznikach.

- S. Zachwieja, Pierwsze oznaki letnich chuligańskich wybryków młodzieży
Gdy tylko zakończył się rok szkolny, uaktywnili się młodzi ludzie, którzy szukają dla siebie dobrej rozrywki, niestety jest ona karalna prawem. Z dniem nastania lata nieznani sprawcy dopuścili się podpalenia amfiteatru nad Grajcarkiem.

- Ej, Sobótka, Sobótka, dzień jest długi, noc krótkasobótki u górali szczawnickich wg opisu Jana Malinowskiego – „Haledroka” – opracował S. Zachwieja

- J. Tybur, Zdobywać Koronę cz.13
Sudety to /.../ kraina kontrastów: dzika przyroda, opuszczone sztolnie i kamieniołomy, wysokie góry przecięte głębokimi dolinami. Z drugiej zaś strony – wielkie miasta, stare uzdrowiska i wody mineralne. Najbardziej na wschód wysuniętym fragmentem polskich Sudetów są niewielkie, lecz bardzo malownicze Góry Opawskie leżące między Głuchołazami a Prudnikiem.

- Imprezy kulturalne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 202 gazety „Z doliny Grajcarka” !