Przejdź do stopki

NR 203 Sierpień 2009

Treść

W nr 203:


- J.Jarocka – Bieniek, Żegota Pauli i jego „Zbiór pieśni”
Pozostawił po sobie wiele materiału etnograficznego, z którego korzystali jego nastepcy. W sprawach ówczesnego folkloru jest do dziś niekwestionowanym autorytetem na równi z Łukaszem Gołębiowskim i Kazimierzem Wójcickim a nawet Oskarem Kolbergiem, który pisał o koledze równolatku – Pan Żegota Pauli wielce mnie wsparł swą pomocą i swymi uwagami co do zbierania i spisywania pieśni, z których skorzystać nie omieszkałem. Wiele mi też dostarczył materiałów.


- A. Lelito, Wystawa godeł Szalayowskich
W pierwszą sobotę lipca – 4.07.br. w Pijalni Wód Mineralnych odbyła się niecodzienna uroczystość – wernisaż wystawy odnowionych i odtworzonych godeł Szalayowskich. Był to kolejny punkt zadania realizowanego od dwóch lat przez miasto, przy udziale środków finansowych Województwa Małopolskiego

- „Szlak godeł Szalayowskich –osobliwość turystyczna Szczawnicy”. W zeszłym roku w ramach zadania zostało odnowionych pierwszych osiemnaście tablic. W tym roku tworzony szlak godeł wzbogacił się o kolejnych pięćdziesiąt tablic – odnowionych i odtworzonych przez artystę plastyka Wieńczysława Kołodziejskiego.


L. Frey, Trzej pienińscy muszkieterowie
Opowieść o niecierpkach z pewnością nie jest aż tak barwna, jak powieść Dumasa, jednak można w niej znaleźć wiele interesujących faktów i ciekawostek. Jednego tylko żal, że pienińscy muszkieterowie nigdy nie występują ramię w ramię i nie wzniosą sławnego okrzyku trzech dzielnych powieściowych kawalerów: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”


J. Tybur, Zdobywać Koronę cz. 14
Na północno – wschodnich obrzeżach tzw. Worka Kłodzkiego, wzdłuż granicy polsko – czeskiej, leży wąskie i ciągnące się na przestrzeni blisko 40 km pasmo sudeckie, które – w przeciwieństwie do geografów czeskich – nasi rodzimi badacze podzielili na dwie odrębne grupy górskie: Góry Złote i Góry Bialskie.


- Imprezy kulturalne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM


Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 203 gazety „Z doliny Grajcarka” !