Przejdź do stopki

NR 206 Listopad 2009

Treść

W nr 206:
- J.Jarocka – Bieniek, Na świętego Marcina
Jeden z najważniejszych świętych to święty Marcin z Tours./.../Zakładał parafie i klasztory /.../.Nawracał tłumy, napominał możnych (np. cesarza Walentyniana i uzurpatora Maksymiliana) zwracając uwagę na niestosowność ich zachowań. Czynił cuda – uzdrawiał, gasił pożary, ratował zbory przed gradem. I już za życia był czczony.

- A. Lelito, Benefis Józefa Saraty
W tym roku osobą wyróżnioną benefisem został Józef Sarata, człowiek o samorządowych zainteresowaniach, sportowej duszy i talentach plastycznych, obecny prezes Klubu Sportowego „Pieniny”.

- D. Mastalska, Moje wspomnienie o księdzu Ryszardzie Słowiku
Opowiadał nam kiedyś, że jako kleryk (wraz z innymi klerykami) przemycał na Słowację Biblie i naczynia liturgiczne przez nie tyle zieloną, co raczej biała granicę w Tatrach (jak wiadomo, w ówczesnej Czechosłowacji praktyki religijne były zabronione, a więc i to, co im służyło).

- S. Zachwieja, Szczawnica liderem plebiscytu Gazety Krakowskiej „Wielkie Odkrywanie Małopolski”
Trzykrotnie z Grand Prix, ośmiokrotnie z wyróżnieniem, to zaszczyty, jakimi może się pochwalić Miasto i Gmina Szczawnica na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat trwania Plebiscytu – Wielkie Odkrywanie Małopolski.

- Imprezy kulturalne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 206 gazety „Z doliny Grajcarka” !