Przejdź do stopki

NR 214 Lipiec 2010

Treść

W nr 214:
- J. Jarocka – Bieniek „Lato pod Pieninami” Kazimierza Łapczyńskiego
Opisując w „Lecie pod Pieninami” spotkania z ludnością miejscową i rozmowy ze szczawnickimi i rusińskimi gazdami, sam o dużym poczuciu humoru, dostrzegał je też u górali.

- K. Majerczak, O Pieninach i poetce Marysi
Do 1877r. Konopnicka była szerzej nie znaną osobą. Do sławy poetki przyczyniły się przede wszystkim cechy charakteru i bardzo mocna wola sięgająca biblijnego „zapierania się samego siebie” – mox ducha, ogromny talent i równie ogromna pracowitość. Ale zaraz po tych cechach do sławy M. Konopnickiej przyczyniły się kolejno; 1. – jej pobyt w Szczawnicy i 2. – Henryk Sienkiewicz.

- S. Zachwieja, Otwarcie Galerii „Na Piętrze” dla niepełnosprawnych artystów ze Środowiskowego Domu Społecznego
Pierwszym artystą, który prezentuje swoje dokonania artystyczne w formie malarstwa akwarelowego i kredki jest Edward Czajka. Nim i całą grupa opiekuje się Katarzyna Żmidzińska – Szpulak.

- T. Hurkała, Umowy na rewitalizację parku i Placu Dietla podpisane
Uroczystość przekazania umów na realizację zadań i łącznej wartości blisko 11 milionów złotych odbyła się 21 czerwca w pijalni wody mineralnej w Szczawnicy. Uczestniczył w niej osobiście marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, który uroczyście przekazał burmistrzowi Szczawnicy Grzegorzowi Niezgodzie stosowne dokumenty.

- A. Lelito, „Poznajemy kulturę Pienin”
MOK zaprosił do Szczawnicy 22.osobową grupę ze Związku Polaków na Ukrainie im. W. Reymonta, z miasta partnerskiego Szczawnicy – Chmielnika. Młodzież w wieku 12-18 lat wraz z opiekunami współpracowała z 22. Osobową grupą młodzieży ze szczawnickiego zespołu Pieśni i Tańca „Juhasy”. Celem głównym projektu było poznanie przez gości z Ukrainy historii Szczawnicy, jej góralskich i uzdrowiskowych tradycji, a także zaznajomienie się z kulturą regionu Podhala.

L. Frey, Drzewa święte i nie święte
- Czarny bez, pospolity w całych Pieninach, jest również hodowany w ogrodach i parkach. Nazywany był niekiedy drzewem nietoperzy lub drzewem przeznaczenia. Gatunek ten ma zarówno dobre, jak i złe konotacje. Tak np. według jednej z legend Święta Rodzina w czasie ucieczki do Egiptu odpoczywała właśnie w cieniu czarnego bzu, a w jednym z apokryfów znajduje się informacja, że z tego gatunku wykonano krzyż Chrystusa

- J. Tybur, Zdobywać koronę – cz.24
Najwyższym szczytem Gór Izerskich wzbudzającym zainteresowanie zdobywców Korony Gór Polskich jest Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.), która wyrasta jako masywna kopuła w środkowej części Wysokiego Grzbietu. Zbudowana jest z granitów, gnejsów i łupków, pozbawiona lasów w wyniku klęski ekologicznej lat 80. jest świetnym punktem widokowym.

- Imprezy kulturalne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 214 gazety „Z doliny Grajcarka” !