Przejdź do stopki

NR 215 Sierpień 2010

Treść

 

W nr 215
- J. Jarocka – Bieniek, Pienińskie impresje Deotymy

W lipcu 1860 roku, w czasach swej młodości wojażując z rodzicami, zwiedziła też Pieniny i Tatry. Jak znaną już wtedy była postacią niech świadczy wzmianka w kronice towarzyskiej „Gazety Warszawskiej” z dnia 8 lipca: „W dniu onegdajszym Deotyma opuściła Warszawę. Celem podróży jej, Karpaty. Dawno już nasza poetka zamierzała poznać tę część kraju naszego.” Gdy po trzech dniach rodzina przybyła do Szczawnicy zakwaterowano się w domu „Pod Kosą” u państwa Dziedzinów na Miedziusiu. Stąd robiono krótsze i dłuższe wycieczki.

- L. Frey, Gładki grubasek
Gatunek rośnie w górskich murawach naskalnych, natomiast rzadziej spotyka się go w murawach kserotermicznych. Sadowi się na stromych, nasłonecznionych skałach, najczęściej na podłożu z dużą zawartością węglanu wapnia, a rzadko na podłożu, w którym tego związku brakuje. Na terenie Pienin notowany był przez botaników już w XIX w. Obecnie występuje powszechnie na całych obszarze po polskiej i słowackiej stronie, aż po najwyższe szczyty.


- K. Majerczak, Marii Konopnickiej postawa życiowa
Postawa ta zaowocowała twórczością stanowiącą publiczny protest wobec ludzkiej krzywdy oraz formę duchowego wspierania cierpiących. Niektóre utwory Konopnickiej są niespodziewanie zbieżne z nauczaniem Jana Pawła II, z Jego apelami o wypłynięcie na głębię, o nadzieję wbrew nadziei czy też z wezwaniem i zarazem wyzwaniem: „Musicie być mocni!” Twórczość Konopnickiej jest dziś bardziej aktualna, niżby się to mogło wydawać.


- J. Tybur, Zdobywać Koronę – cz. 25 (ostatnia)
Na zakończenie przygody z górami polski zostawiliśmy sobie jedne z najstarszych, najniższych i leżące wyjątkowo w centralnym rejonie kraju – Góry Świętokrzyskie. Są one jednocześnie najwyższym fragmentem Wyżyny Małopolskiej i stanowią ciąg 24 równoległych pasm i grzbietów ze stromymi zboczami, oddzielonych od siebie szerokimi, podłużnymi dolinami.


- T. Hurkała, Szczawnica: Numer 1 w Małopolsce, 11 miejsce w Polsce!
Ukazał się już prestiżowy ranking gazety Rzeczpospolita miast oraz miast i gmin najskuteczniej pozyskujących fundusze unijne za rok 2009. Spośród 893 gmin miejskich i miejsko – wiejskich całej Polski, Szczawnica zajęła bardzo wysokie 11 miejsce i jest najlepsza w całym województwie małopolskim.


- A. Lelito, Lato Pienińskie 2010
W tym roku w Szczawnicy świętujemy jubileuszowe XXX Lato Pienińskie, obchodzone wspólnie z Dniami Powiatu Nowotarskiego oraz realizujące projekt Miejskiego Ośrodka Kultury: „Przenikanie kultur: Polsko – Słowacka wymiana środowisk twórczych”. Lato Pienińskie zostało oficjalnie zainaugurowane 3 lipca br.
 

- S. Zachwieja, Brązowi medaliści MŚ
Dużym sukcesem zakończył się udział dwójki kajakarzy KS Pieniny – Szczawnica Michała Wierciocha i Grzegorza Majerczaka na Mistrzostwach Świata we francuskim Foix, gdzie w konkurencji C-2 wywalczyli brązowy medal.


- Imprezy kulturalne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 215 gazety „Z doliny Grajcarka” !