Przejdź do stopki

NR 216 Wrzesień 2010

Treść

W nr 216:
- J. Jarocka Bieniek, Chwalebna karta życiorysu

Ksiądz bp Albin Małysiak jest najstarszym polskim biskupem i członkiem Episkopatu Polski noszącym tytuł Biskupa Nestora. Mając 93 lata jest ciągle czynny w swej duszpasterskiej pracy. 17 maja br. przy okazji 40. Rocznicy sakry został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. A trzy lata wcześniej, w październiku 2007 roku udekorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia polski za bohaterską postawę wykazaną w ratowaniu Żydów w czasie okupacji. Dodajmy, ratowaniu ich w Krakowie, mieście zarządzanym przez generalnego gubernatora Hansa Franka i nadgranicznej Szczawnicy, bacznie strzeżonej przez hitlerowskie posterunki gestapo i Grenzschutzu.


- A. Lelito, Ludwik Frey. Opowieści o roślinach Pienin
Wzięcie tej książki do ręki to prawdziwa przyjemność. Nieoceniony Autor zadbał nie tylko o wartość merytoryczną dzieła, ale i osobiście dopracował każdy szczegół edytorski. Jego zasługą jest projekt graficzny całości, projekt okładki, a także wiele spośród umieszczonych zdjęć.
- S. Zachwieja, 80 lat KS Pieniny
Klub Sportowy Pieniny, najstarszy klub wodniacki w Polsce na górskich rzekach, 29 sierpnia obchodził jubileusz 80 lat powstania. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w centrum Uzdrowiska i rozpoczęła ją msza świętą w kaplicy Szalayowskiej, podczas której został poświęcony nowy sztandar klubu, ufundowany przez rodzinę Mańkowskich i władze samorządowe miasta i gminy Szczawnica.

 

- L. Frey, Pachnąca kula
Czosnek skalny nie został uznany za gatunek chroniony, ani zagrożony, więc nie umieszczono go na ogólnopolskiej „czerwonej liście”, natomiast na kilku lokalnych „czerwonych listach” uznano go bądź za „narażony” (np. województwo śląskie, dolnośląskie i Sudety), bądź nawet - „zagrożony” (np. Wielkopolska i Nizina Południowopodlaska). Z tego też powodu, jeśli natrafimy na czosnek skalny w czasie spacerów w Pieninach, sfotografujmy tę piękną roślinę, bo warto, ale pozwólmy jej spokojnie rosnąć. Niech kształtem i barwą kwiatostanu cieszy także oczy innych wędrowców.


- Imprezy kulturalne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 216 gazety „Z doliny Grajcarka” !