Przejdź do stopki

NR 220 Styczeń 2011

Treść

W nr 220:
- J. Jarocka – Bieniek, Święta Agnieszka – panna i męczenniczka
Agnieszka Rzymska (? – 304 lub 305r.) – panna i męczennica to jedna z najbardziej popularnych świętych od czasów wczesnego kościoła (IV wiek). Jej cnoty sławili już: św. Ambroży (II poł. IV w.) w traktacie De virginibus i w Passio – opowieści o męczeńskiej śmierci oraz Aureliusz Prudencjusz (348-405) rzymski poeta chrześcijański, który heksametrem głosił o niej hymn pochwalny.


- A. Lelito, Szczawniczanie – Krzysztof Polaczyk i jego rodzina
Takiej drugiej rodziny nie ma w Szczawnicy. Wszystkich jej członków łączy wspólna pasja – sport. Pasja ta z czasem przekształciła się w coś więcej. Stała się jedynym sposobem na życie, dzięki któremu nazwisko Polaczyk znane jest dzisiaj bardzo dobrze w Europie, a nawet i na świecie.


- S. Zachwieja, Muzyczna góralska pasterka na tle ikonostasu
Tegoroczna pasterka była szczególna pod każdym względem. Odbywała się w odrestaurowanym wnętrzu kościoła na tle pięknego ikonostasu i góralskiej szopki i z nowym bogatym repertuarem kolęd i pastorałek.


- A. Lelito, Radość i łzy
Podczas II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy /.../dotychczasowy burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda otrzymał z rak przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy Łucji Rak zaświadczenie o wyborze na stanowisko burmistrza na kolejną kadencję./.../
Drugim ważnym wydarzeniem „mikołajowej” sesji było wręczenie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę, nadanego przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, kończącej pracę w Miejskim Ośrodku Kultury Irenie Salamon – Ciszkowskiej.


- L. Frey, Botaniczne igraszki językowe
I JESZCZE KILKA OKREŚLEŃ WZIĘTYCH Z JĘZYKA DAWNEJ WSI. I TAK, STOKROTKA POSPOLITA (BELLIS PERENNIS) TO GĘSI PĘPEK LUB SIEROTKA. PIĘKNA TRAWA, ROZPOWSZECHNIONA W PIENINACH, DRŻĄCZKA ŚREDNIA (BRIZA MEDIA) ZWANA JEST - MATKI BOSKIEJ ŁZY, ALE TEŻ Z POWODU TEGO, ŻE DRŻY NA WIETRZE OTRZYMAŁA NAZWY – TANECZNIK I TRZĘSICZKA. ROSNĄCA NAD POTOKAMI KNIEĆ BŁOTNA (CALTHA PALUSTRIS) ZOSTAŁA OCHRZCZONA ZUPEŁNIE DLA NIEJ NIEODPOWIEDNIĄ NAZWĄ: LISZAJ ORAZ DWIEMA NAZWAMI „OKULISTYCZNYMI” - WOLE OCZY I ŻABIE ŚLEPIE.


- Imprezy kulturalne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 220 gazety „Z doliny Grajcarka” !