Przejdź do stopki

NR 224 Maj 2011

Treść

 

W nr 224:

- J. Jarocka – Bieniek, Wokół soli
Podobno pierwsze wzmianki o soli pochodzą z chińskich inskrypcji wróżebnych /państwo Szang - In, ok. 1800 p n e/. Na większą skalę pozyskiwali ją Egipcjanie. Nadawała się do magazynowania pożywienia, chroniła przed zepsuciem mięso, ryby i jarzyny. Dzięki niej otrzymywano czerwony barwnik - purpurę, soląc ślimaki zwane szkarłatnikami. Kolor purpury miały żagle „flagowego” okrętu Kleopatry.

- „Wraj”, Debiut w Grajcarku – Irena Stopa
Irena Stopa urodziła się w 1960 roku na Czarnej Wodzie. Wzrastała i wychowywała się już we wsi spolszczonej i rozwijającej się według nowych prądów i idei, ale w rodzinnym domu pani Ireny nie zapomniano o tradycjach łemkowskich. O ich kultywowanie starała się przede wszystkim babcia poetki – Aleksandra, a także mama pani Ireny – Matrona. W domu często słychać było śpiewy po łemkowsku, a także modlitwy w tym języku.

- A. Kondracka – Wiercioch, Toruń – cz.1
Uliczki starówki, ich bieg i XIII.wieczny układ urbanistyczny nie zmieniły się od stuleci. Cegła była wówczas podstawowym materiałem budulcowym a styl architektoniczny, formy i sposób dekoracji elewacji ścian były typowe dla tego regionu Europy.

- A. Lelito, Dlaczego Pieniny?
Pieniny – niezbyt wysokie, za to bardzo urokliwe pasmo Karpat, schodzone wzdłuż i wszerz przez naukowca, posiadają niezaprzeczalne walory widokowe, jak również są siedliskiem wielu ciekawych roślin. O tychże właśnie roślinach traktuje najnowsza książka profesora Freya, a portrety kilku z nich zaprezentował i o ich zaletach opowiedział autor podczas promocji.

- S. Zachwieja, Tomasz Słowik – stary, nowy prezes Związku Podhalan
Po raz drugi członkowie oddziału pienińskiego Związku Podhalan obdarzyli zaufaniem Tomasza Słowika, i podczas walnego zebrania, które odbyło się w restauracji „Halka, wybrali go prezesem na kolejną trzyletnią kadencję. W-ce prezesem został Marek Ciesielka, drugim v-ce prezesem Elżbieta Wiercioch, skarbnikiem Halina Majerczak, sekretarzem Janina Zachwieja i chorążym Marian Dziedzina. Członkami Zarządu zostali- Magdalena Czaja, Artur Majerczak, Helena Ciesielka i Anna Gębala.

- L. Frey, Zieloni drapieżcy
Rośliny mięsożerne rosną w miejscach ubogich w przyswajalne związki azotowe, a ponieważ azot jest dla roślin jednym z najważniejszych pierwiastków, musi być pobrany, jeśli nie z gleby, to z ciał upolowanych zwierząt. W Polsce jest 12 gatunków roślin mięsożernych – 4 rosiczki, 5 pływaczy, 1 aldrowanda i 2 tłustosze.

- Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM


Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 224 gazety „Z doliny Grajcarka” !