Zatoka dla dorożek przy ulicy Głównej – po realizacji 2011

GALERIA