Przejdź do stopki

NR 234 Marzec 2012

Treść

W nr 234:

- J. Jarocka – Bieniek, Na św. Grzegorza
Grzegorz I Wielki, papież, uznany jest za Ojca i Doktora Kościoła oraz jego wielkiego reformatora. Urodził się w Rzymie w 540 roku, w rodzinie senatorskiej. Rodzicami jego byli późniejsi święci Gordian i Sylwia. Starannie wychowany i wykształcony piastował początkowo ważne urzędy cywilne/ m.in. był prefektem Rzymu/. W pewnym momencie życia postanowił wyrzec się wszelkich dóbr i poświęcić służbie Bożej.

- H. Mastalska, Ksiądz Jan Kozioł – człowiek o gorącym sercu – cz.I
Zostawił w Szczawnicy chlubne świadectwo swojego kapłańskiego życia. Pamięć o nim na kartach książek utrwalili inni – sławni i znani, jak np. profesor Swieżawski czy siostra Leonia Nastał. Nade wszystko zaś wspominają go szczawniczanie. Mimo że ks. Jan Kozioł zmarł przed siedemdziesięcioma laty, wciąż jest tu żywy: w ludzkim pełnym wdzięczności wzruszeniu i w serdecznej pamięci.

- T. Reszelska, Jaworki nasza mała ojczyzna – cz.1
Jaworki, Biała i Czarna Woda – duże, gospodarne i dobrze funkcjonujące wsie, liczące około 500 mieszkańców. Wsie leżące w dolinie Grajcarka, stanowią przedłużenie Szczawnicy. Do roku 1947 była to enklawa (do której należała jeszcze sąsiednia bardzo duża wieś Szlachtowa) Rusinów Szlachtowskich, nazywanych Rusnakami bądź Łemkami.

– A. Lelito, Jak opiekować się chorym w domu
Od listopada 2011r. do stycznia br. oddział Akcji Katolickiej działający przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Szczawnicy zorganizował w szereg kolejnych niedziel kurs „Jak opiekować się chorym w domu”. Wykładowcą była p. doktór Anna Węglarz, lekarz specjalista medycyny paliatywnej z Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego.

- A. Kondracka – Wiercioch, Podlasie cz. II – Pielgrzymka
Grabarka to miejsce pielgrzymek prawosławnych, ma ona takie znaczenie dla ludności prawosławnej w Polsce, jak Częstochowa dla katolików. Jednakże jest to miejsce, gdzie bez względu na wyznanie, ludzie łącza się w wierze i w pokorze.

- S. Zachwieja, Ks. Józef Włodarczyk laureatem plebiscytu Ludzie Roku 2011
Ks. Józef Włodarczyk pracę w parafii Szlachtowa – Jaworki rozpoczął kilkanaście lat temu. W 2009 roku wraz z parafianami świętował jubileusz 25.lecia święceń kapłańskich. Przez te wszystkie lata wykazał się wielką operatywnością w modernizacji i przywracaniu świetności świątyń, dawnych cerkwi obrządku grackokatolickiego, i oddaniem w posłudze kapłańskiej.

- L. Frey, Litewski botanik w Pieninach
W bieżącym roku minie 120 lat od śmierci Kazimierza Łapczyńskiego (1823-1892), którego sylwetkę warto przypomnieć, choćby w największym skrócie. Łapczyński bywał kilkakroć w Szczawnicy, chodził po pienińskich szlakach i pisał ze znawstwem o tutejszej florze. Chociaż z wykształcenia był inżynierem budowlanym, to z wielką pasją i zamiłowaniem zajmował się botaniką.


Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 234 gazety „Z doliny Grajcarka” !