Przejdź do stopki

NR 236 Maj 2012

Treść

 

 

W nr 236:

- J. Jarocka – Bieniek, Kukułeczka kuka
Kukułka, zazula, gżegżółka, kukawka – jest tematem wielu ludowych piosenek, szczególnie zalotnych. I tych śpiewanych przez „Mazowsze” i „ Śląsk” i tych wykonywanych przez zespoły regionalne. Ptak ten występuje także w wielu ludowych wierzeniach. Jest w nich na ogół przyjazny ludziom. Jego kukanie ma wielorakie znaczenie magiczne.

- A. Kondracka – Wiercioch, Trójmiasto – część 1.Sopot i Gdynia
Sopot jest bardzo popularną miejscowością turystyczną, znaną również z międzynarodowych festiwali piosenki. W ostatnich latach przyjeżdża tu dużo turystów z zachodniej Europy na “weekendowe” wypady. Sopot wówczas tętni życiem i energią. Miasto położone jest wśród zieleni, więc oprócz zgiełku życia rozrywkowego można znaleźć tu ciszę i spokój.

- T. Reszelska, Jaworki – nasza mała ojczyzna – cz.3
Po przeszło 500.letnim zamieszkiwaniu swoich ziem 12 lipca 1947 roku Łemkowie zostali z Jawyrok brutalnie wysiedleni, a ich mienie zagarnięte przez Skarb Państwa. Z Rusi Szlachtowskiej po wygnaniu Rusinów z 531 gospodarstw, upaństwowiono 5497 ha ziemi, w tym 3269 ha użytków rolnych i 2045 ha lasu zgodnie z Dekretem 27.08.1949 o przejęciu mienia po wysiedlonych Ukraińcach. Wszystko to odbyło się zgodnie z literą ówczesnego prawa.

- H. Mastalska, Ksiądz Jan Kozioł – człowiek o gorącym sercu cz. III
Ksiądz Jan miał głęboką świadomość tego, jak wielką rolę w życiu chrześcijanina odgrywa Msza święta. Przeżywając tę prawdę, dzielił się nią z innymi.

- A. Stopka, Z kroniki szkoły w Szlachtowej
Poniższe fragmenty stanowią bogate źródło wiedzy. Mają wymiar zarówno historyczny, polityczny jak i społeczny. Ukazują dramatyczny los zarówno niesprawiedliwie potraktowanych Rusinów, jak i Polaków, którzy w nadziei na lepsze życie osiedlali się w tych stronach.

- L. Frey, Pantofelek w lesie i na łące
Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), bo o nim mowa, to jeden z najładniejszych i najlepiej znanych polskich storczyków, bardzo charakterystyczny, o łatwym do zapamiętania wyglądzie. Kto go raz zobaczy – z pewnością nie zapomni! Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

- Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM


Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 236 gazety „Z doliny Grajcarka”!