Przejdź do stopki

NR 238 Lipiec 2012

Treść

W nr 238:

- J. Jarocka Bieniek, Z suplikacją do cesarza cz.1
Znana jest wielka ilość suplik z Galicji, adresowanych prosto do cesarza w Wiedniu. Chłopi galicyjscy po 1846 roku /rabacja/ widzieli w cesarzu austriackim władcę sprawiedliwego i dobrego, ich opiekuna i obrońcę. Idealizowali go w zestawieniu ze szlachtą, niechętną do ustępstw na rzecz wsi i obojętną na chłopską biedę.

- A. Lelito, Chcemy pokazać światu wina węgierskie
(Ostatnim punktem programu tegorocznych Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej była degustacja węgierskich win. O swoich produktach bardzo interesująco opowiadał właściciel winnicy Petreny Winery, producent wina z regionu Eger na Węgrzech – Attila Petreny.)

- A. Kondracka – Wiercioch, To było 50 lat temu
W 1962 roku Szczawnicy przyznano prawa miejskie. Wówczas zakład komunalny przyjął oficjalnie nazwę Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

- A. Stopka, O łemkowskich kapliczkach ponownie słów kilka
Renowacja starych jaworczańskich kapliczek stała się misją dla Filipa Ikoniaka – jednego z Rusnaków, którzy tu powrócili i na powrót zamieszkali. Obecnie całą jego energię i wolny czas pochłania praca nad odnową kapliczki stojącej obok jego domu za mostkiem przy skręcie na drogę prowadzącą do rezerwatu „Biała Woda”.

- L. Frey, Dama z... naparstkiem
To roślina z wyglądu dostojna i... przystojna. Dwuletnia lub krótkotrwała bylina, osiąga niejednokrotnie nawet ponad metr wysokości. Jej piękne, duże kwiaty muszą się podobać nawet osobom mało wrażliwym na piękno przyrody.
- Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 23* gazety „Z doliny Grajcarka”!