Przejdź do stopki

NR 241 Październik 2012

Treść

W nr: 241

- J. Jarocka – Bieniek, Grób Stefana Szalaya odnowiony
Wielu miłośników Szczawnicy zabiegało /także piórem/, aby odnowić tak ważny dla miasta grób. I oto będąc w sierpniu na Cmentarzu Rakowickim ku mojej radości i zaskoczeniu byłam świadkiem odnawiania obiektu, a obok na drzewie widniała informacja – Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

- S. Zachwieja, 15.lecie Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
W pokazie multimedialnym przedstawiony został krótki film z budowy zapory, z pokazem jej przeznaczenia, wpływu na środowisko naturalne Pienin, i co najważniejsze zagwarantowania bezpieczeństwa przed żywiołem, jakimi są występujące nierzadko powodzie. Paradoksalnie, w dniu oddania do użytku zapory w 1997 roku kraj nawiedziła wielka powódź. Nie oszczędzała też Pienin i całego Podhala. Zapora zdała swój pierwszy egzamin.

- A. Lelito, Najnowsze spotkanie z Tadeuszem Z. Bednarskim we współczesnej Szczawnicy
Biografię i liczne kontakty ze Szczawnicą autora przybliżyła żona pisarza, a o wieloletnich związkach ze Szczawnicą swoich przodków opowiedział sam Tadeusz Bednarski. Autor nie krył wzruszenia z powodu radości, iż już po raz 31 może być w swojej ukochanej Szczawnicy, którą tak lubi, a i został przez nią doceniony przyznaniem tytułu Honorowego Obywatela.

- A, Kondracka – Wiercioch, Wrocław – Panorama Racławicka
/…/ żadna fotografia nie jest w stanie oddać tego czym jest oglądanie Panoramy Racławickiej na żywo. Stojąc pośrodku Panoramy Racławickiej można zrozumieć czym była bitwa pod Racławicami dla naszej historii i poznać jej prawdziwy wymiar.

- L. Frey, Jesienne dojrzewanie
Wśród roślin istnieje ogromna różnorodność form morfologicznych, ale owoce, chociaż też dość zróżnicowane pod względem postaci, można pogrupować w stosunkowo niewielką liczbę zasadniczych typów. Powstają one zwykle jako wynik przystosowania się roślin do określonych, nierzadko bardzo specyficznych, warunków bytowania i sposobów rozsiewania.

- A. Stopka, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nie wiem, ile w sumie numerów „SZKOLNEGO MIKROKOSMOSU” ujrzało światło dzienne. Ale to nie jest istotne. Z dużym sentymentem piszę o tym, że gazetka w ogóle istniała i ubogacała dorobek kulturalny małej prowincjonalnej placówki szkolnej.

- Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 241 gazety „Z doliny Grajcarka” !