Przejdź do stopki

NR 242 Listopad 2012

Treść

W nr 242:

- J. Jarocka – Bieniek, Profesora Władysława Strojnego przyswajanie Pienin
Prof. dr hab. Władysław Strojny – leśnik, przyrodnik – entomolog, artysta fotografik. Prodziekan wydziału Zootechniki, wicedyrektor Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, kierownik Zakładu Łowiectwa i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej we Wrocławiu. A prywatnie dla tych, którzyśmy go znali – przyjacielski, otwarty, uroczy człowiek.

- S. Zachwieja, Flisacy zakończyli udanie sezon
Przełomem Dunajca łodziami flisackimi spłynęło ponad 275 tysięcy turystów.

- A. Lelito, Robię to, co lubię
(Rozmowa z Marcinem Guszkiewiczem, lat 26 szczawniczaninem, który po wypadku motocyklowym w 2008r. i amputacji kończyny dolnej, powrócił do czynnego uprawiania sportu).

- A, Kondracka – Wiercioch, Arizona – Pustynia Sonora
Z zachwytem oglądaliśmy widoki tej pustyni; otoczony górami płaskowyż, porośnięty jest kępkami skąpo rosnącej, suchej trawy, różnorodnymi krzewami, wieloma gatunkami kaktusów i dość gęstymi lasami kaktusów saguaro.

- L. Frey, Listopadowe dumania
W przyrodzie warto jednak szukać wartości innych niż wyłącznie użytkowych. Rzecz jasna, rozumne i oszczędne gospodarowanie zasobami, zachowanie w miarę czystego środowiska można uzasadniać np. względami ekonomicznymi lub zdrowotnymi. Ale w stosunku do przyrody powinien też obowiązywać nakaz przyzwoitego zachowania i ochrona wartości uniwersalnych.

- A. Stopka, Spacer po cmentarzu
Nazwiska dawnych mieszkańców tych stron można znaleźć w księgach parafialnych, po akcji „Wisła” przeniesionych do Archiwum Państwowego w Przemyślu i składowanych w różnych jego oddziałach. Dostęp do akt jest raczej trudny. Jednak same nagrobki też mówią co nieco o Rusnakach, a także Polakach zmarłych bądź pochowanych na Rusi Szlachtowskiej.

- Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 242 gazety „Z doliny Grajcarka”!