Przejdź do stopki

Stypendia sportowe

Treść

UCHWAŁA NR. XXXIV/198/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 22 lutego 2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacego szczegółowe zasady, tryb postępowania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiagnięte wyniki sportowe.

skan .pdf

 

wniosek do pobrania 

o przyznanie nagrody pieniężnej / wyróżnienia dla zawodnika za wysokie wyniki sportowe osiągnięte  
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
 

 

wniosek do pobrania

      

 O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH