Przejdź do stopki

NR 252 Wrzesień 2013

Treść

 

W nr 252:

- J. Jarocka – Bieniek, Stefan Kapłaniak – niezapomniany kajakarz. W 80. rocznicę urodzin. Cz. III
W Muzeum Pienińskim im. Józefa Szalaya ma Kapłaniak pamiątkową gablotę, w której znajdują się najważniejsze trofea zdobyte na Mistrzostwach Polski, Europy, Świata i Olimpiadzie w Rzymie. Eksponowany jest tam także słynny kajak, którym Mistrz płynął w górę Dunajca. A w jego szczawnickim domu najbliższa rodzina urządziła mu Izbę Pamięci. Na ścianach pozawieszano dyplomy, podziękowania, adresy pamiątkowe i zdjęcia z całej sportowej kariery Cenka.

- A. Lelito, Huczne 600 lat Szczawnicy
To z 1413r. pochodzi najstarszy dokument, który dotrwał do naszych czasów, z wymienionymi nazwami Szczawnica Wyżna i Niżna. Abrahamowi z Goszyc, który w zastaw za 700 florenów uzyskał od króla Władysława Jagiełły starostwo czorsztyńskie, zawdzięczamy ów zapis na kartach historii, który władze miasta postanowiły uczcić godną uroczystością.

- L. Frey, Kipiące ziele
Wierzbówka kiprzyca jest pospolita na całym obszarze Pienin, gdzie była notowana już w XIX w., po obydwu stronach granicy. Licznie porasta obrzeża lasów i zręby, wchodzi na polanki śródleśne, jak też w zarośla i na żwirowiska. Spotkać ją też można, raczej pojedynczo, w lasach bukowych, bukowo-jodłowych i w świerczynach.

- S. Zachwieja, Wystawa fotografii pt. „Pachnące jarzębiną” Barbary Dubus w Galerii Domu nad Zdrojami
Fotografie jej wyróżniają się delikatnością formy i tematu. Widać, że wychodzą spod ręki kobiety. Upodobała sobie fotografować jarzębinę, bo – jak mówiła – jest w klimacie Polski. Fotografuje ludzi, krajobrazy i naturę.

- A. Stopka, Matka Boża Opiekunka Turystów
Dni 120-lecia PTTK zbiegły się z inicjatywą szczawnickiej Akcji Katolickiej polegającą na poświęceniu figurki Matki Bożej i ponownym umieszczeniu jej na półce skalnej w pobliżu Groty Zyblikiewicza na Drodze Pienińskiej.

- Imprezy kulturalne, szkolne, bieżące wiadomości, Biuletyn Informacyjny UM

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego nr 252 gazety „Z doliny Grajcarka”!