Przejdź do stopki

Radni

Treść

BIP - Skład Rady Miejskiej w Szczawnicy

 RADNI RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
KADENCJA 2018 - 2023

 

Kazimierz Zachwieja

Wiesław Warzecha

Jan Salamon
Maciej Czaja Anna Gębala Jacek Gębala
Zenon Kasprzak Stanisław Pojasek Marek Słowik
Bożena Solecka Grażyna Surowiec Piotr Szczepaniak
Jacek Śliwiński Henryk Węglarz Marek Wiercioch

 

1. Komisja Planowania i Budżetu
Przewodniczący -  Kazimierz Zachwieja
Zastępca Przew. -  Wiesław Warzecha
Zastępca Przew. -  Jan Salamon
Członkowie:
- Anna Gębala
- Jacek Śliwiński
- Henryk Węglarz

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
Przewodniczący -  Anna Gębala
Zastępca Przew. -  Marek Wiercioch
Członkowie:
- Jacek Gębala
- Stanisław Pojasek

3. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący -  Henryk Węglarz
Zastępca Przew. -  Bożena Solecka
Członkowie:
- Marek Słowik
- Grażyna Surowiec

4. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
Przewodniczący -  Jacek Śliwiński
Zastępca Przew. -  Maciej Czaja
Członkowie:
- Zenon Kasprzak
- Piotr Szczepaniak
5. Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący -  Kazimierz Zachwieja
Zastępca Przew. -  Wiesław Warzecha
Zastępca Przew. -  Jan Salamon
Członkowie:
- Anna Gębala
- Jacek Śliwiński
- Henryk Węglarz
- Marek Wiercioch

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący - Heryk Węglarz
Zastępca Przew. - Bożena Solecka
Członkowie:
- Marek Słowik
- Grażyna Surowiec

 

RADNI RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
KADENCJA 2014 - 2018

 

Kazimierz Zachwieja

Zofia Krępa

Jacek Śliwiński
Jan Dorula Grażyna Kubik Jolanta Zarotyńska
Marian Dziedzina Wiwer Łucja Rak Henryk Węglarz
Anna Gębala Piotr Szczepaniak Marek Wiercioch
Jerzy Cygler Jan Salamon Janina Zachwieja

 

1. Komisja Planowania i Budżetu
Przewodniczący -  Kazimierz Zachwieja
Zastępca Przew. -  Zofia Krępa
Zastępca Przew. -  Łucja Rak
Członkowie:
- Anna Gębala
- Henryk Węglarz
- Jacek Śliwiński

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
Przewodniczący -  Anna Gębala
Zastępca Przew. -  Marian Dziedzina Wiwer
Członkowie:
- Jan Dorula
- Grażyna Kubik

3. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący -  Henryk Węglarz
Zastępca Przew. -  Jan Salamon
Członkowie:
- Marek Zachwieja
- Janina Zachwieja

4. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
Przewodniczący -  Jacek Śliwiński
Zastępca Przew. -  Jolanta Zarotyńska
Członkowie:
- Jerzy Cygler
- Piotr Szczepaniak

  

 

RADNI RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
KADENCJA 2010 - 2014

 

Jan Baziak

Zofia Krępa

Jacek Śliwiński

Jan Dorula

Jan Krzyśko

Wiesław Warzecha

Marian Dziedzina Wiwer

Stefan Pałka

Henryk Węglarz

Anna Gębala

Piotr Szczepaniak

Waldemar Wiercioch

Jan Kozielec

Jan Salamon

Kazimierz Zachwieja

 

1. Komisja Planowania i Budżetu
Przewodniczący - 1. Kazimierz Zachwieja
Zastępca Przew. - 2. Wiesław Warzecha
Zastępca Przew. - 3. Jan Krzyśko
Członkowie:
4. Jacek Śliwiński
5. Henryk Węglarz
6. Waldemar Wiercioch

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
Przewodniczący - 1. Waldemar Wiercioch
Zastępca Przew. - 2. Marian Dziedzina Wiwer
Członkowie:
3. Jan Dorula
4. Stefan Pałka

3. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - 1. Henryk Węglarz
Zastępca Przew. - 2. Jan Salamon
Członkowie:
3. Jan Baziak
4. Jan Kozielec

4. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
Przewodniczący - 1. Jacek Śliwiński
Zastępca Przew. - 2. Anna Gębala
Członkowie:
3. Piotr Szczepaniak
4. Zofia Krępa

RADNI RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
KADENCJA 2010 - 2014

 

Jan Baziak

Zofia Krępa

Jacek Śliwiński

Jan Dorula

Jan Krzyśko

Wiesław Warzecha

Marian Dziedzina Wiwer

Stefan Pałka

Henryk Węglarz

Anna Gębala

Piotr Szczepaniak

Waldemar Wiercioch

Jan Kozielec

Jan Salamon

Kazimierz Zachwieja

 

1. Komisja Planowania i Budżetu
Przewodniczący - 1. Kazimierz Zachwieja
Zastępca Przew. - 2. Wiesław Warzecha
Zastępca Przew. - 3. Jan Krzyśko
Członkowie:
4. Jacek Śliwiński
5. Henryk Węglarz
6. Waldemar Wiercioch

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
Przewodniczący - 1. Waldemar Wiercioch
Zastępca Przew. - 2. Marian Dziedzina Wiwer
Członkowie:
3. Jan Dorula
4. Stefan Pałka

3. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - 1. Henryk Węglarz
Zastępca Przew. - 2. Jan Salamon
Członkowie:
3. Jan Baziak
4. Jan Kozielec

4. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
Przewodniczący - 1. Jacek Śliwiński
Zastępca Przew. - 2. Anna Gębala
Członkowie:
3. Piotr Szczepaniak
4. Zofia Krępa
 

  RADNI RADY MIASTA SZCZAWNICA
KADENCJA 2006 - 2010

 

Kazimierz Zachwieja

Krzysztof Mańkowski

Wiesław Warzecha

Jacek Śliwiński

Bogusława Pasek

Waldemar Wiercioch

Henryk Wiercioch

Dariusz Myszk

Stefan Pałka

Henryk Węglarz

Jan Salamon

Jan Baziak 

Zbigniew Gołdyn

Marian Dziedzina Wiwer

Jan Krzyśko

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczawnica - Kazimierz Zachwieja
I Wiceprzewodniczący - Wiesław Warzecha
II Wiceprzewodniczący - Krzysztof Mańkowski

Komisja Planowania i Budżetu
Przewodniczący - Kazimierz Zachwieja
Członkowie:
• Wiesław Warzecha
• Krzysztof Mańkowski
• Henryk Węglarz
• Jacek Śliwiński
• Waldemar Wiercioch


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
Przewodniczący - Waldemar Wiercioch
Członkowie
• Henryk Wiercioch
• Dariusz Myszk
• Stefan Pałka


Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Henryk Weglarz
Członkowie
• Jan Salamon
• Jan Baziak
• Zbigniew Gołdyn


Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
Przewodniczący - Jacek Śliwiński
Członkowie
• Marian Dziedzina Wiwer
• Jan Krzyśko
• Bogusława Pasek