Przejdź do stopki

Dzierżawa gruntów rolnych na okres do 3 lat

Treść

Dzierżawa gruntów rolnych na okres do 3 lat.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu własnoręcznie sporządzony

 

Do wglądu:
-

Opłaty:

- brak opłat


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Ok. 2 miesiące / kolejna umowa dzierżawy wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Szczawnicy /


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Jolanta Poręba
nr pokoju: 15, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 29


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje


Podstawa prawna :

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr. 261 poz.2603 /
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Czynsz dzierżawny ustalany jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica ( na rok 2011: OW 4/2011 z 01.02.2011r. ).
Ponadto dzierżawca opłaca należny podatek.

 


Opracowała:  Jolanta Poręba - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził:
Rafał Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 30.06.2011 r.