Przejdź do stopki

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka

Treść


Oświadczenie o zmianie imienia dziecka.

Wymagane dokumenty:
1.  Wniosek rodziców o zmianę imienia dziecka własnoręcznie sporządzony.
2.  Dowody osobiste rodziców.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5 zł. (w znaczkach)
  • za oświadczenie – 10 zł. (w znaczkach)
W kasie Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew. 27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu Cywilnego /Dz.U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami/

Uwagi:
Rodzice dziecka zainteresowani zmiana imienia /imion/ dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia / imion /.

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.