Przejdź do stopki

Odpis z KRS-u przez internet

Treść

Zgodnie z nowelizacją z dnia 13 maja 2011 r. ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości została uruchomiona bezpłatna usługa internetowa umożliwiająca przeglądanie i pobieranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiotach wpisanych do KRS-u.

Wydruki z tego systemu mają taką samą moc prawną, co dokumenty wydawane przez Centralną Informację, a na ich korzyść przemawia to, że są bezpłatne i nie trzeba iść do sądu. Tym samym mogą one stanowić obowiązkowy załącznik do oferty realizacji zadania publicznego składanej w ramach otwartego konkursu ofert, małego grantu, czy też z własnej inicjatywy, zamiast kopii aktualnego odpisu z KRS-u wydawanego przez Centralną Informację.

bezpłatna usługa internetowa umożliwiająca przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u

opracowała: Anna Szczepaniak