Przejdź do stopki

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

TreśćZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Wymagane dokumenty:
1. „Wniosek o wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą" Wniosek.doc (34.00 Kb)
2. Załączniki:
wprzypadku panny i kawalera:
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
wprzypadku osób rozwiedzionych :
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu,
w przypadku wdowców:
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
3. Do wglądu : dowód osobisty.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
¨ za podanie - 5 zł. (w znaczkach)
¨ za zapewnienie – 5 zł. (w znaczkach)
¨ za każdy załącznik – 0.50 zł. (w znaczkach)
¨ zawydane zaświadczenie- 30zł. (w znaczkach)
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od ręki

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Wniosek do Sądu Rejonowegow Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowywydania zaświadczenia.

Podstawa prawna:
art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 roku, Nr 36,poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Uwagi:Zdo zawarcia związku małżeńskiego.
Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest 3 miesiące od daty jego wydania.

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda