Przejdź do stopki

Petycja w sprawie Projektu stałej organizacji ruchu na ulicach Zdrojowa oraz Jana Wiktora w miejscowości Szczawnica.

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 4 marca 2020 roku na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica została złożona petycja Pana Lesława Syjuda, dotycząca "Wady prawnej uniemożliwiającej wprowadzenie w życie Projektu stałej organizacji ruchu na ulicach: Zdrojowa oraz jana Wiktora w miejscowości Szczawnica".

Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

 

petycja (.pdf)

przekazanie petycji (.pdf)

 

informacja dot. pisma (.pdf)

pismo informacyjne (.pdf)

 

Odpowiedź (.pdf)

Uchwała petycja (.pdf)