Przejdź do stopki

MTA-Pakiet Edukacyjny

Treść

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków na realizację programu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych.
Miasto i Gmina Szczawnica uzyskała grant w wysokości 74.999,99 zł, z listy rezerwowej zostaliśmy dodani do listy wniosków kwalifikujących się do dofinansowania.
Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu przypadająca na jedną szkołę wynosi 25.000,00 PLN. Działaniami programu zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Szczawnica.
Program realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.