Przejdź do stopki

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Treść

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

Kogo dotyczy:
Osób zamierzających przebywać w określonej miejscowości dłużej niż 3 miesiące bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego.

 

Wymagane dokumenty:
- Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące” z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do tego lokalu.
- dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia ( w przypadku osoby niepełnoletniej nie posiadającej dowodu osobistego ).
- książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej ).
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie.


Formularze / wnioski do pobrania:
Zgloszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące         .PDF


Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od ręki.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Właściciel lub osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu potwierdza na druku zameldowania fakt przebywania pod tym adresem.

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.