Stowarzyszenie "EKO Szczawnica"

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy
"EKO Szczawnica"

34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103

tel. 18 2622203, 2622360, 2622363, 2622462   wew. 22
kom. 664 935 714
ekoszczawnica@szczawnica.pl

Biuro Stowarzyszenia „EKO Szczawnica” czynne w poniedziałki w godz. od 9:00 do 17:00


Stowarzyszenie "EKO Szczawnica" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr  KRS 0000290776

Nr rachunku bankowego:
BS Krościenko n/Dunajcem 41 8817 0000 2001 0020 6138 0001

 

 

Stowarzyszenie pod nazwą „ Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica” zwane dalej "EKO Szczawnica", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz ekologicznego rozwoju Szczawnicy. Założone zostało w dniu 6 lipca 2007r. przez grupę 20 osób z terenu Szczawnicy. Wszystkie dokumenty założycielskie znajdują się w Urzędzie Miasta Szczawnica, który jest równocześnie siedzibą Stowarzyszenia. Na członków Zarządu Stowarzyszenia wybrane zostały następujące osoby:

1. Kazimierz Zachwieja - Prezes
2. Jan Golba - Wiceprezes
3. Maria Malinowska - Członek Zarządu

 

Obecny skład Zarządu:

1. Kazimierz Zachwieja - Prezes
2. Tomasz Moskalik - Wiceprezes
3. Adam Piątek - Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Sarata Władysław – przewodniczący
Warzecha Wiesław – członek
Dziwik Marian - członek