Przejdź do stopki

Petycja o poprawienie i doprowadzenie do użytku drogi przy ul. Języki, ciągnącej się wzdłuż potoku i nad nim w stronę ul. Kowalczyk

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku, na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, wpłynęła petycja kierowana do Rady Miejskiej w Szczawnicy, dotycząca rozpatrzenia przez Radę pism, które były składane w sprawie poprawienia stanu drogi przy ul. Języki, ciągnącej się wzdłuż potoku i nad nim w stronę ul. Kowalczyk.

Maria Niezgoda
Biuro Rady Miejskiej

Skan petycja

-----------------------------

Skan odpowiedzi na petycję

-----------------------------

W ślad za złożoną petycją, Przewodniczący Rady Miejskiej, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy o informację na temat sposobu rozpatrzenia pism kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy, na które powołuje się Autorka petycji. Pismo Przewodniczącego Rady, zostało przesłane do wiadomości wnoszącej petycję.
W załączonym skanie pisma Burmistrza, zostały ukryte dane osobowe Autorki petycji, ze względu na brak informacji z jej strony, o zgodzie na ujawnienie danych (w tej sprawie Przewodniczący Rady wystąpił do wyżej wymienionej pismem z dnia 26 kwietnia br).

Skan