Przejdź do stopki

Interpelacja Radnego - Marka Wirciocha złożona podczas zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2023

Treść

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2023 roku, radny Marek Wiercioch złożył interpelację zawierającą prośbę o pilny remont drogi – ulicy Staszowa na odcinku około 50 metrów. Radny wyjaśnił, że omawiany odcinek ulicy znajduje się na aktywnym osuwisku, nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu pojazdów i pieszych.  Interpelacja znajduje się w załączniku.

 

Radny złożył również zapytanie dotyczące możliwości utwardzenia drogi dojazdowej do prywatnych działek rolnych, w ramach rządowego programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.Zapytanie radnego znajduje się w załączniku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał interpelację i zapytanie Burmistrzowi Miasta i Gminy, wraz z pismem z dnia 28 marca 2023 roku. Pismo znajduje się w załączniku.

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelację i zapytanie radnego w piśmie znak RIOŚ.041.7.2022.MN z 29 marca 2023 roku. Pismo znajduje się w załączniku.

 

Pismo przekazujące interpellację do Burmistrza (.pdf)

Interpelacja radnego Marka Wierciocha (.pdf)

Odpowiedź na interpelację radnego Marka Wierciocha (.pdf)

Zapytanie radnego Marka Wierciocha (.pdf)