Przejdź do stopki

Petycja dotycząca nie wprowadzania "stałej organizacji ruchu na ulicach Zdrojowa oraz Jana Wiktora w miejscowości Szczawnica"

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 24 lutego 2020 roku na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica została złożona petycja Pana Mariusza Ziemiańczyka, dotycząca „nie wprowadzania „stałej organizacji ruchu na ulicach Zdrojowa oraz Jana Wiktora w miejscowości Szczawnica.”

Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

Petycja (.pdf)

Przekazanie petycji (.pdf)

 

Informacja dot. pisma (.pdf)

Pismo informacyjne (.pdf)

 

Odpowiedź (.pdf)

Uchwała petycja (.pdf)