Przejdź do stopki

W środę 9 grudnia nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą

Treść

W środę 9 grudnia o godz. 13:00 w Kinie Pieniny w Szczawnicy zostanie oficjalnie podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorzem Niezgodą a przedstawicielami firmy SKORUR Import Eksport Sp. z o. o. na realizację projektu pod nazwą „Ograniczenia niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych”.

Jest to długo oczekiwany moment przez Władze Samorządowe i mieszkańców Szczawnicy, gdyż od tej pory rozpocznie się montaż kolektorów słonecznych na dachach uczestników ww. projektu. Droga, jaką Miasto musiało przebyć od momentu zrodzenia się pomysłu na dofinansowanie kolektorów dla mieszkańców do czasu podpisania umowy z wykonawcą była długa i burzliwa. Wiązało się to w głównej mierze z innowacyjnością rozwiązania jakie zaproponowały władze Szczawnicy. Rozwiązania, które jako pierwsze w Polsce musiało nabrać „mocy urzędowej” oraz przejść drogę długich i skomplikowanych procedur prawnych. Harmonogram prac nie został jeszcze ustalony, co z pewnością nastąpi zaraz po podpisaniu umowy z wykonawcą.
Przypomnijmy … W roku 2007 władze samorządowe Szczawnicy zachęcone interesującymi programami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego zdecydowały się podjąć unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie dotyczące zamontowania ok. 2.000 szt. kolektorów słonecznych u indywidualnych odbiorców na terenie Szczawnicy. Podobny pomysł zrodził się w kilku powiatach Województwa Małopolskiego które jednak obrały drogę skorzystania w tym zakresie ze środków unijnych. Niestety wkrótce okazało się ze środki unijne na to bardzo interesujące wszystkich przedsięwzięcie ekologiczne są nie do pozyskania przez powiaty i gminy a zakrojona na szeroka skalę kampania zachęcenia indywidualnych odbiorców do tej formy ochrony środowiska spaliła na panewce. Szczawnica wybrała inną drogę i postanowiła skorzystać z własnego pomysłu w ramach którego zdecydowała sięgnąć nie po środki unijne a po środki krajowe. Przedsięwzięcie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem społeczeństwa Szczawnicy a do założonego w celu organizacji tego przedsięwzięcia stowarzyszenia Eko-szczawnica przystąpiło ponad 400 osób. Władze samorządowe precyzyjnie określiły warunki uczestnictwa w tym przedsięwzięciu oraz przyjęły harmonogram i kalendarz działań. Pierwszy pozytywnie na wniosek Szczawnicy odpowiedział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał na to przedsięwzięcie pożyczkę w wysokości 3.473.000 zł oprocentowaną w skali 4% z możliwością jej umorzenia w wysokości 35%. Kolejna instytucja Fundacja Eko Fundusz Warszawa uznała przedsięwzięcia za bardzo interesujące ale nie mogła znaleźć formuły prawnej dla dofinansowania indywidualnych osób. Ostatecznie władze samorządowe Szczawnicy taka formułę wypracowały (z resztą miały ją od samego początku) a polegała ona na tym ze kolektory miałyby być przekazane odbiorcom indywidualnym w użyczenie. Mimo że Eko Fundusz zaakceptował to rozwiązanie i uznał je za prawnie dopuszczalne to w rezultacie nie zdecydował się na dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze względu na brak środków. Najdłużej na decyzję władze samorządowe Szczawnicy oczekiwały od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ale opłaciło się, ponieważ Szczawnica, po niemal 2 latach analiz prawnych naszego wniosku, otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji na kwotę 4.217.000zł. Nie ma co ukrywać że są to olbrzymie środki które łącznie ze środkami WFOŚiGW i zainteresowanych osób pozwolą na zrealizowanie przedsięwzięcia.

Solarna Szczawnica obejmuje zakup i montaż kompletnych systemów solarnych złożonych z ok. 1800 szt. kolektorów o łącznej powierzchni absorpcji ok. 3600m2 i mocy ok. 2700kw. Całość przedsięwzięcia zamykała się pierwotnie kwotą 8 400 000 zł., jednak po rozstrzygnięciu przetargu kwota wynosi 7 116 903,86 zł brutto.

Nie ma co ukrywać że jest to olbrzymi sukces władz samorządowych Szczawnicy które nie ustały w swoich staraniach o pozyskanie tych środków w sytuacji kiedy wydawało się ze nie ma już na nie szans. Jednak cierpliwość została nagrodzona i w chwili obecnej władze samorządowe jak i sami mieszkańcy Szczawnicy czekają na pierwsze solary montowane na swoich dachach. Na zaskoczenie można dodać, że pierwotna liczba osób chętnych na solary w Szczawnicy była dużo większa, ale byli na tyle niecierpliwi że wycofali się z przedsięwzięcia. Na chwilę obecną mają już oni drogę zamkniętą do ubiegania się o dofinansowanie, gdyż liczba uczestników została precyzyjnie określona.

 

ZAPROSZENIE NA PODPISANIE UMOWY