Przejdź do stopki

Petycja Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Wsi Jaworki

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 roku poz. 1195), podaje się do wiadomości, że w dniu 27 lutego 2017 roku, w trakcie obrad XXX, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, Sołtys Jaworek Pani Bożena Solecka, odczytała, a następnie złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej petycję Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Wsi Jaworki w sprawie zagwarantowania w wydatkach budżetowych lat następnych, środków finansowych na dojazd dzieci z terenu Jaworek do szkoły podstawowej w Szczawnicy.

Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

Treść petycji
(plik do pobrania)

Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - 27 luty 2017 r.
(plik do pobrania)

Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - 03 marca 2017 r.
(plik do pobrania)