Przejdź do stopki

Współfinansowano ze środków Województwa Małopolskiego

Treść

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Droga dojazdowa: Staszowa nr działki: dz. ew. nr.: 5487 obr. 1, dz. ew. nr. 976 obr. 3 o długości 160mb


Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota przyznanych środków opiewa na kwotę 189 062,00 zł. W ramach zadania zostały zmodernizowane następujące odcinki dróg:

 


Kapliczki Małopolski 2023