Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Informacja

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnicy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki (o ile nie przypada dzień wolny od pracy), w siedzibie Rady Miejskiej – budynek Urzędu Miasta i Gminy ul. Szalaya 103 pokój nr 001, w godzinach od 15:00 do 17:00.

 

Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej należy składać na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (Sekretariat Urzędu, pokój nr 113), w godzinach pracy Urzędu.


Obsługę załatwiania skarg i wniosków pozostających w kompetencji Rady Miejskiej prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady w referacie Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.